ARCHITEKTURA

Vypracování architektonických studií rodinných domů a všech
ostatních typů staveb včetně realistických vizualizací,
které slouží pro vaši názornější představu.


INTERIÉRY
Vypracování návrhů interiéru všech typů staveb včetně
realistických vizualizací, návrhy kuchyní a jednotlivých kusů nábytku.
Vypracování kompletních projektů interiéru včetně výrobní dokumentace.


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace,
dále zpracování passportu staveb a dokumentace bouracích prací.
DOTAČNÍ PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Příprava projektové dokumentace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám.